Vážený obchodný partner, aj v týchto neľahkých časoch sme tu stále pre Vás. Vďaka donáške kuriérom vieme Vaše požiadavky riešiť do 24 hodín. V prípade potreby nás kontaktujte na +421 41 763 4811 alebo obchod@zvlloziska.sk

Poďakovanie za spoluprácu pri 50. výročí spoločnosti ZVL Slovakia

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA nám v októbri 2018 veľmi pekným spôsobom poďakovala za spoluprácu pri predaji a distribúcii ložísk. Pri tejto príležitosti nám odovzdali aj ďakovný certifikát, ktorý nás zaväzuje Vám, našim zákazníkom, naďalej poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia v oblasti ložísk.

Aj vďaka spoločnosti ZVL Slovakia Vám môžeme prinášať kvalitné ložiská.

Poďakovanie za spoluprácu pri predaji a distribúcii ložísk