Vážení zákazníci. Radi by sme Vás informovali, že od 20.12.2019 do 1.1.2020 bude naša spoločnosť zatvorená.
Opätovne budeme k dispozícii 2.1.2020. V prípade poruchy volajte služobné číslo 0905 463 110

Poďakovanie za spoluprácu pri 50. výročí spoločnosti ZVL Slovakia

Spoločnosť ZVL Slovakia nám v októbri 2018 veľmi pekným spôsobom poďakovala za spoluprácu pri predaji a distribúcii ložísk. Pri tejto príležitosti nám odovzdali aj ďakovný certifikát, ktorý nás zaväzuje Vám, našim zákazníkom, naďalej poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia v oblasti ložísk.

Aj vďaka spoločnosti ZVL Slovakia Vám môžeme prinášať kvalitné ložiská.

Poďakovanie za spoluprácu pri predaji a distribúcii ložísk